محصولات یدکی کاترپیلار

قطعات یدکی نو کاترپیلار

DRIVE GEAR

شماره فنی : 1612513 برند : CAT

Tube Assembly Oil Jet

شماره فنی : 1630926 برند : CAT

Tube A JET

شماره فنی : 1684538 برند : CAT

RING-PSTN-IN

شماره فنی : 1765749 برند : CAT

impeller

شماره فنی : 1766998 برند : CAT

INSERT-VALVE

شماره فنی : 1838809 برند : CAT

VALVE GP-S

شماره فنی : 1861526 برند : CAT

GEAR AS-DRIVE

شماره فنی : 1878196 برند : CAT

GEAR-CRANK

شماره فنی : 1878981 برند : CAT

Elbow

شماره فنی : 1880791 برند : CAT

RING-PISTON-Oil

شماره فنی : 1899771 برند : CAT

ARM AS-ROCKER

شماره فنی : 1964795 برند : CAT

PIN AS-PISTON

شماره فنی : 1979335 برند : CAT

LIFTER

شماره فنی : 2024969 برند : CAT

اسبک - لیفتر سوپاپ

شماره فنی : 2038821 برند : CAT

Check valve

شماره فنی : 2109528 برند : CAT