محصولات یدکی کاترپیلار
فیلتر موتور های کاترپیلار
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
1 FILTER شماره فنی : P557500 برند : دونالدسون
3 FILTER شماره فنی : 937521 برند : CAT
5 FILTER شماره فنی : 1335673 برند : CAT
7 FILTER AS.-FWS شماره فنی : 3261642 برند : CAT
9 فیلتر آبگیر گازوییل شماره فنی : 20514654 برند : VOLVO
11 FILTER شماره فنی : 1R0762 برند : CAT
13 FILTER شماره فنی : 1R0771 برند : طرح CAT
15 FILTER A شماره فنی : 4N5823 برند : SuR
17 FILTER شماره فنی : 4T6788 برند : CAT
19 FILTER GROUP شماره فنی : 8H7204 برند : CAT
21 FILTER فیلتر شماره فنی : FS00004 برند : FLASH
23 فیلتر گازوئیل کمنز شماره فنی : KF 5018 برند : KAJ
25 فیلتر هواکش پرکینز شماره فنی : # برند : پرکینز
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
2 FILTER A OIL شماره فنی : P554004 برند : دونالدسون
4 FILTER شماره فنی : FS1251 برند : Fleetguard
6 FUEI FILTER شماره فنی : 8N9850 برند : SAKURA
8 FILTER شماره فنی : 5I8670 برند : CAT
10 فیلتر سوخت شماره فنی : 4N5823 برند : SAKURA
12 FILTER شماره فنی : 1R1807 برند : CAT
14 FILTER شماره فنی : 1r0770 برند : طرح CAT
16 فیلتر گازوئیل شماره فنی : 1R0749 برند : CAT
18 fILTER شماره فنی : 3261644 برند : CAT
20 FUEL WATER SEPARATOR شماره فنی : 1335673 برند : SAKURA
22 FILTER شماره فنی : 1112721 برند : CAT
24 FILTER شماره فنی : P559850 برند : دونالدسون