محصولات یدکی کاترپیلار

کاسه نمد

انواع کاسه نمد موتور های کاترپیلار
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
1 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 1531256 برند : MCBEE
3 SEAL-WIPER شماره فنی : 2253285 برند : WORD
5 کاسه نمد عقب شماره فنی : 2854073 برند : IPD
7 sela lip type شماره فنی : 3016789 برند : FP
9 SEAL-WIPER شماره فنی : 1K6982 برند : WORD
11 sael lip type شماره فنی : 3S9643 برند : متفرقه
13 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 2d8540 برند : FP
15 SEAL شماره فنی : 4K7461 برند : متفرقه
17 SEAL شماره فنی : 5H4335 برند : متفرقه
19 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 5m9735 برند : FP
21 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 5P6859 برند : FP
23 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 6V9748 برند : FP
25 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 8b8255 برند : FP
27 seal liptipe شماره فنی : 8C3100 برند : CAT
29 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 8s7928 برند : FP
31 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 8T2230 برند : FP
33 کاسه نمد شماره فنی : 9Y9895
35 کاسه نمد واتر پمپ کاسه نمد - شماره فنی 8C-3100
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
2 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 9F0836 برند : FP
4 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 8T1361 برند : FP
6 کاسه نمد شماره فنی : 8M1051 برند : FP
8 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 8b8255 برند : FP
10 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 7B2174 برند : FP
12 SEAL-OIL شماره فنی : 6H3999 برند : متفرقه
14 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 5P0903 برند : FP
16 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 5K2595 برند : WORD
18 SEAL شماره فنی : 4K7462 برند : متفرقه
20 sael lip type شماره فنی : 3S9643 برند : متفرقه
22 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 3j0365 برند : FP
24 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 2d8540 برند : FP
26 کاسه نمد شماره فنی : 1D4327 برند : CAT
28 sela lip type شماره فنی : 3016788 برند : FP
30 SEAL-WIPER شماره فنی : 2253285 برند : WORD
32 اسلیو کاسه نمد شماره فنی : 2223910 برند : FP
34 SEAL-LIP TYPE شماره فنی : 6K2430 برند : FP