محصولات یدکی کاترپیلار
انواع تسمه های موتور های کاترپیلار
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
1 BELT شماره فنی : 1834494 برند : CAT
3 BELT شماره فنی : 7N7056 برند : CAT
5 BELT-8k شماره فنی : 1892218 برند : CAT
7 VEE BELT شماره فنی : 6n7135 برند : CAT
9 BELT شماره فنی : 9L6641 برند : CAT
11 تسمه شماره فنی : BX64 برند : کره ای
13 تسمه شماره فنی : 9L6641 برند : CAT
15 تسمه شماره فنی : BX59
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
2 تسمه شیاردار شماره فنی : 8PK2120
4 تسمه شماره فنی : 900943
6 تسمه شماره فنی : 9PK2045
8 BELT شماره فنی : 366775 برند : CAT
10 V-BELT SINGLE شماره فنی : 9L6643 برند : CAT
12 VEE BELT شماره فنی : 4N8216 برند : CAT
14 BELT k8 شماره فنی : 1644599 برند : CAT
16 BELT شماره فنی : 2193304 برند : CAT
18 BELT شماره فنی : 5B8473 برند : CAT