محصولات یدکی کاترپیلار

قطعات یدکی نو کاترپیلار

RING-PISTON

شماره فنی : 1343761 برند : CAT

TEMPERATURE SENSOR

شماره فنی : 1022240 برند : CAT

RING-PISTON

شماره فنی : 1445695 برند : CAT

Skert piston

شماره فنی : 2382710 برند : CAT

Valve Lifter

شماره فنی : 2713962 برند : CAT

RING-PISTON

شماره فنی : 1T0069 برند : CAT

Piston

شماره فنی : 1w1669 برند : CAT

Piston A

شماره فنی : 8N2507 برند : CAT

CROWN ASSEMBLY PISTON

شماره فنی : 1337098 برند : CAT

پیستون اصلی PN:- 3466615 -C15

مخصوص موتورهای 3406e , C-15 کاترپیلار

FUEL TRANSFER PUMP

شماره فنی : 1375541 برند : CAT

SEAT-V SPRING

شماره فنی : 1376715 برند : CAT

PIN-PISTON

شماره فنی : 1388506 برند : CAT

impeller

شماره فنی : 1371970 برند : CAT

Fuel Filter Base

شماره فنی : 1365017 برند : CAT

impeller

شماره فنی : 1371930 برند : CAT