background

انواع مولدها

بر حسب کاربرد، کارخانجات سازنده مولدها چهار نوع را پیشنهاد می دهند: اضطراری، پایه، دائم و چند منظوره.
ژنراتور باید توان مورد نیاز پیش بینی شده معتبر را بدون آسیب فراهم کند این امر با دادن یک یا چند رتبه به ژنراتور بدست می‌آید.
مولد اضطراری (Standby)

تعمیر و تامین انواع قطعات دیزل ژنراتور کاترپیلار

انواع مولدها

بر حسب کاربرد، کارخانجات سازنده مولدها چهار نوع را پیشنهاد می دهند: اضطراری، پایه، دائم و چند منظوره.
ژنراتور باید توان مورد نیاز پیش بینی شده معتبر را بدون آسیب فراهم کند این امر با دادن یک یا چند رتبه به ژنراتور بدست می‌آید.
مولد اضطراری (Standby)


بر حسب کاربرد، کارخانجات سازنده مولدها چهار نوع را پیشنهاد می دهند: اضطراری، پایه، دائم و چند منظوره.
ژنراتور باید توان مورد نیاز پیش بینی شده معتبر را بدون آسیب فراهم کند این امر با دادن یک یا چند رتبه به ژنراتور بدست میآید.
مولد اضطراری (Standby)
در حالت قطع برق شهری به صورت خودکار اقدام به تامین برق مشترکین می کند. یک مدل از ژنراتور بصورت استندبای ژنراتور ممکن است لازم باشد تا فقط چند ساعت در ماه عمل کند اما مدلهای دیگری از ژنراتورهای پرایم هستند که باید بصورت پیوسته عمل کنند. زمانی که يک ژنراتور جايگزين راه ميافتد، ممکن است با شرايطي بخصوص عمل کند مانند ۱۰٪ بار اضافه که در طي زمان فعاليت ميتواند منظور شود. ژنراتوري با مدل يکسان ميتواند مرتبه بالاتري را براي سرويس جايگزين راهاندازي كند كه آن براي امور پيوسته است. شركتهاي سازنده بر طبق توافق جهاني براي هر ژنراتور رتبهاي قائل ميشوند.
این رتبه بندیهای استاندارد تعریف میشود تا اجازه انتخاب صحیح را بدهد و مقایسه خوبی بین سازندهها صورت گیرد تا از عملکردنادرست ماشین جلوگیری کند و راهنمای طراحان باشد.
مولد پایه (Prime)
معمولا در اماکنی که موقتا به برق نیاز دارند به کار می آیند. مانند اردوگاه ها، نمایشگاه ها، اکتشاف معادن و کمپ ها. نباید در کاربردهای ساخت توان استفاده شود. خروجی موجود با بار متفاوت برای یک زمان نامحدود است. عموماً پیک تقاضای۱۰۰٪ رتبه اولیه ekW را با ۱۰٪ ظرفیت بار اضافي براي استفاده در موقعيتهاي ضروري براي ماکزيمم يک ساعت در ۱۲ ساعت را داراست. ۱۰٪ ظرفيت اضافه بار براي زمان محدودي در دسترس است. (معادل با توان اوليه و مطابق با ISO۸۵۲۸و توان اضافي مطابق با ISO۳۰۴۶ AS۲۷۸۹, DIN۶۲۷۱, and BS۵۵۱۴) اين رتبه براي تمامي مدلهاي ژنراتور قابل استفاده نيست.
کاربردهای نوعیجایی که ژنراتور تنها مرجع توان باشد برای ارتباط راه دور با معادن، سایتهای ساختمانی، زمین برگزاری نمایشگاه و فستیوال و غیره است.
مولد دائم (Continuous)
برای امور نیروگاهی یا برق سراسری هستند. قابل کاربرد در فراهم کردن توان پیوسته برای یک بار ثابت تا رتبه کامل خروجی برای زمانهای نامحدود است. هیچ قابلیت جانشین شدن اضافه باري براي اين رتبه در دسترس نيست. توزيع کنندههاي مجاز شده مشارکتي براي رتبه بندي معادلند با توان پيوسته مطابق با ISO۸۵۲۸, ISO۳۰۴۶, AS۲۷۸۹, DIN۶۲۷۱, and BS۵۵۱۴
این رتبه بندی قابل اجرا بر روی تمامی ژنراتورها نیست. کاربردهای نوعی- این ژنراتور بار یکسان پیوسته را راهاندازی میکند و یا به موازات توان مصرفی پيوسته و اصلي براي ماکزيمم سطح مجاز ۸۷۶۰ ساعت در سال واقع ميشوند. همچنين ممکن است براي برش پيک / پشتيباني شبکه حتي از طريق اعمال براي ۲۰۰ ساعت در سال اتفاق بيفتد.

انواع مولدها

راهکار ماشین

ارسال درخواست

با پرکردن فرم زیر میتوانید درخواست خود را برای همکاران ما ارسال کنید.