background

ایستگاه‌های توان – حالت "جزیره" الکتریکی

یک یا چند دیزل ژنراتوری که بدون اتصال به شبکه برق عمل می‌کند در اصطلاح در وضعیت جزیره عمل می‌کنند که ویژگی‌های چند ژنراتور موازی که مزایای استفاده از افزونگي و بهره‌وري بهتر در بارهاي جزئي را دارند، فراهم مي‌کند. اين پلنت، ژنراتور را بصورت آنلاين قرار مي‌
تعمیر و تامین انواع قطعات دیزل ژنراتور کاترپیلار

ایستگاه‌های توان – حالت "جزیره" الکتریکی

یک یا چند دیزل ژنراتوری که بدون اتصال به شبکه برق عمل می‌کند در اصطلاح در وضعیت جزیره عمل می‌کنند که ویژگی‌های چند ژنراتور موازی که مزایای استفاده از افزونگي و بهره‌وري بهتر در بارهاي جزئي را دارند، فراهم مي‌کند. اين پلنت، ژنراتور را بصورت آنلاين قرار مي‌

یک یا چند دیزل ژنراتوری که بدون اتصال به شبکه برق عمل میکند در اصطلاح در وضعیت جزیره عمل میکنند که ویژگیهای چند ژنراتور موازی که مزایای استفاده از افزونگي و بهرهوري بهتر در بارهاي جزئي را دارند، فراهم ميکند. اين پلنت، ژنراتور را بصورت آنلاين قرار ميدهد و غيرفعال کردن بستگي به سيستم و زمان معين دارد.
یک نیروگاه جزیرهای در نظر گرفته شده برای منبع توان اصلی، یک اجتماع مجزا ("توان اصلی") غالباً دارای حداقل سه ژنراتور دیزل خواهد بود، که از هر دوی آنها انتظار میرود که بتوانند بار مورد نیاز را حمل کنند. گروهها تا ۲۰ غیر معمول نيست. ژنراتورها ميتوانند از طريق پردازش همزمان بصورت الکتريکي بهم متصل شوند. اين همزماني شامل جور کردن ولتاژ، فرکانس و فاز قبل از اتصال ژنراتور به سيستم است. از دست رفتن همزماني پيش از اتصال ميتواند باعث يک اتصال کوتاه جريان بالا و يا ساييدگي و پاره گي در ژنراتور و يا تابلواش شود. فرايند همزمانسازي ميتواند بصورت خودکار بوسيله يک ماژول سنکرون ساز خودكار انجام گيرد. همزمانساز خودكار ولتاژ، فركانس و پارامترهاي فاز و ولتاژهاي باسبار زمانيكه سرعت توسط موتور فرماندار يا ECM (ماژول موتور كنترل) تنظيم ميشود را از ژنراتور ميخواند.
بار میتواند بین ژنراتورهای در حال فعالیت موازی از طریق تقسیم بار سهیم شود. تقسیم بار میتواند با استفاده از کنترل افت سرعت بوسیله فرکانس در ژنراتور کنترل شود، در حالی که به طور مداوم کنترل سوخت موتور برای تغیير بار تنظيم ميشود و از منابع قدرت باقي مانده است.
یک دیزل ژنراتور بار بیشتری میگیرد هنگامی که سوخت تأمینی برای احتراق در سیستم افزایش مییابد و بار رها خواهد شد اگر سوخت تأميني کاهش يابد.
علاوه بر وظایف شناخته شده مانند تأمین توان پس از قطع شبکه، دیزل ژنراتورها به طور معمول شبکههای قدرت اصلی در سراسر جهان را به دو راه مجزا پشتیبانی میکنند.

پشتیبانی شبکه
دیزل ژنراتورهای آماده به انجام کار اضطراری و نیروگاههای آبی بعنوان عملکرد ثانویه، استفاده گستردهای برای محافظت از شبکههای ملی مختلف در هر زمان و به دلایل مختلف در آمریکا و انگلستان دارند. بطور مثال در انگلستان تعداد ۰٫۵ GWe از دیزلها بطور منظم استفاده ميشوند تا از شبکه ملي حمايت کنند که پيک بار آن ۶۰ GW است. اينها در مجموعهاي با سايزي معادل با ۲۰۰kw تا ۲MW قرار گرفتهاند. اين حالت هميشه زماني اتفاق ميافتد که بعنوان مثال ظرفيت زيادي از نيروگاه حدود ۶۶۰ مگاوات بطور ناگهاني از دست برود و يا يک جهش ناخواسته ناگهاني در ميزان توان باعث فرسايش ذخيره شده طبيعي در حال چرخش شود. اين مسئله براي هر دو بخش مفيد است. ديزلها براي دلايل ديگري نيز خريداري شدهاند، اما بايد براي حصول اطمينان بطور کامل آزمايش شود. شبکه موازي شده، ساده ترين راه جهت انجام اين عمل است. اين روش عملکردي است که عموماً بوسيله يك بخش سومي كه عملكرد ژنراتور را مديريت ميكند و با اپراتور سيستم ارتباط برقرار ميكند، انجام ميگيرد.
به این روش شبکههای ملی بریتانیا با توان ۲ گیگاوات از نیروگاهی که بالاتر است و به همان سرعت دو دقیقه در برخی موارد به صورت موازی عمل میکند، تماس میگیرد. اين مورد بسيار سريع تر نسبت به بار پايه توان است که ميتواند ۱۲ ساعت از سرما بگيرد و سريعتر از توربين گازي است که ميتواند زمان زيادي را مصرف کند.
سوختی که برای دیزلها استفاده میشود سوختی که در آزمایشها تست شده است. سیستم مشابهای که در فرانسه عمل میکندEJP، تعرفههای بخصوص ماکزیمم شبکه، در حداقل ۵ گیگاوات مجموعه دیزل ژنراتور تجهیز ميشود تا در دسترس باشد. کار اوليه ديزلها توان دادن به شبکه است. در طي عملکرد نرمال در همزمان سازي با شبکه نيروگاهي برق با پنج درصد افت سرعت کنترل اداره شدهاند. اين به اين معني است که تمام سرعت بار ۱۰۰٪ است و هيچ سرعت باري ۱۰۵٪ نيست و اين نيازمند عملکرد پايدار شبکه است بدون جستجو و فقدان نيروگاههاي برق. عموماً تغييرات سرعت، كمترين است. تنظيمات خروجي توان با افزايش كم خيز منحني بوسيله افزايش فشار فنر بر روي يك گاورنر سانتريفوژ ايجاد شده است. عموماً اين يك نياز پايه سيستم براي همه نيروگاهها است زيرا نيروگاههاي جديدي و قديمي در پاسخ به تغييرات لحظهاي در فركانس بدون وابستگي به ارتباطات خارجي، بايستي سازگار باشند.
قیمت تبدیل انرژی
مصرف سوخت، مهمترین بخش نیروگاههای دیزلی است و قیمت تمام شده برای کاربردهای توان، در حالی که قیمت اصلی الویت اساسی برای پشتيباني ژنراتور است، بايد در نظر گرفته شود. مصارف خاص متفاوت هستند اما يک پلنت ديزل جديد بين ۰٫۲۸ تا ۰٫۴ ليتر از سوخت هر کيلووات ساعت را در ترمينالهاي ژنراتور مصرف خواهد کرد.
بهرحال موتورهای دیزل میتوانند بر روی تنوع وسیعی از سوختها عمل کنند و به پیکربندی بستگی دارد از طریق سوخت دیزل eponymous که عموماً از نفت خام بدست میآید، معمول هستند. موتورها میتوانند با تمام طيف عصاره سوخت تجميع شده کار کنند از گاز طبيعي، الکل،گازوئيل، گاز چوب تا روغنهاي سوخت از روغن ديزل تا سوختهاي رسوبي. بدين ترتيب با معرفي بعنوان هواي مصرفي و با استفاده از مقدار کمي سوخت فسيلي براي احتراق معرفي ميشوند. تبديل به ۱۰۰٪ سوخت فسيلي ميتواند بلافاصله انجام گيرد.

singnture
ایستگاه‌های توان – حالت

راهکار ماشین

ارسال درخواست

با پرکردن فرم زیر میتوانید درخواست خود را برای همکاران ما ارسال کنید.