background

بعضی از متداول ترین ژنراتورها

استامفورد (STAMFORD) / استامفورد پاور (STAMFORD POWER) مک آلته (MECC ALTE).
تعمیر و تامین انواع قطعات دیزل ژنراتور کاترپیلار

بعضی از متداول ترین ژنراتورها

استامفورد (STAMFORD) / استامفورد پاور (STAMFORD POWER) مک آلته (MECC ALTE).

استامفورد (STAMFORD) / استامفورد پاور (STAMFORD POWER) مک آلته (MECC ALTE).
اندازه ژنراتور
مجموعه مولد بر اساس بار الکتریکی که برای آنها درعرضه در نظر گرفته شده، تمام ویژگیهای بارهای الکتریکی (kWe، KVA، VAR و محتواهای هارمونیک شامل جریانهای شروعی (عموماً از موتور) و بارهاي غير خطي را شامل ميشود. وظيفه مورد انتظار بطور مثال امور اورژانسي، تواندهي پيوسته يا اوليه (پرايم)، بخوبي شرايط محيطي مانند ارتفاع، دما و تنظيم مقررات گازهاي گلخانهاي بايد مد نظر قرار گيرد.

singnture
بعضی از متداول ترین ژنراتورها

راهکار ماشین

ارسال درخواست

با پرکردن فرم زیر میتوانید درخواست خود را برای همکاران ما ارسال کنید.